نام کالا:

ابر اسکاچ استیل سخت بریتکس

برند:
بریتکس
قیمت:
برای نمایش قیمت، فروشگاه انتخاب نمایید.

مخصوص شستشوی سطوح سخت


نوع فروش: بسته بندی
فرآیند تهیه: فرآیند معمولی