فروشگاه اینترنتی هایپریک

شرایط ثبت نام فروشنده ها

  • فروشندگان هایپریک بایستی کسب و کار مشخص و طبق اصول تجارت کشور داشته باشد.ضمنا باید سخت افزار و اینترنت مناسب جهت اجرای نرم افزار و پیگیری مستمر را نسبت فروش اینترنتی خود داشته باشد. بدیهی است هرگونه نارضایتی مشتری در جهت عدم بازبینی وپیگیری سفارشات اینترنتی توسط فروشنده، در همکاری با هایپریک تاثیر می گذارد.